SKADARSKO JEZERO

Skadarsko jezero

Crna Gora je zemlja koja se može pohvaliti da ima najveće jezero na Balkanu. Na prostoru između Podgorice i Bara nalazi se Skadarsko jezero, čija se površina prostire na čak 40 hiljada hektara. Ovaj prirodni dragulj, koji ima status nacionalnog parka, osim Crne Gore, pripada i Albaniji. Svakodnevno, mnogi posetioci obilaze ovaj prirodni dragulj koji pruža idealne uslove za razvoj živog sveta, a posebno za život ptica. Prema podacima NP “Skadarsko jezero”, na jezeru živi, gnezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa se jezero nalazi se na svetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja. Osim ptica i riba, raznovrstan je biljni svet kako u samom jezeru, tako i u njegovom okruženju, a u letnim mesecima „livade“ lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima. Jezero je puno ostrva i poluostrva na kojima se nalaze tragovi istorije i vrijedna kulturna baština: Žabljak (15. v.) - prijestonica nekadašnje Zete, Lesendro - tvrđava na stijeni usred jezera, tvrđava Grmožur. Bistra voda i očuvani ambijent omogućili su razvoj izuzetno bogatog eko-sistema. Ovo je jedino stanište pelikana na jugu Evrope. Na obali jezera nalazi se mali gradić - Rijeka Crnojevića. U blizini su ostaci grada Oboda gdje je bila smještena štamparija u kojoj je 1494. godine štampana prva knjiga u ovom dijelu Evrope Oktoih.

Galerija