GOSPA OD ŠKRPJELA

Gospa od Škrpjela – Usamljena lepotica

Gospa od Škrpjela je drugo od dva ostrva pred Perastom, oko 115 m udaljeno od ostrva sv. Đorđa u pravcu sjeverozapada. Kameni plato usred mora sa svetilištem rezultat je viševjekovnih napora generacija pomoraca da se tu, u srcu Bokokotorskog zaliva usidri svjedočanstvo njihove hrišćanske vjere i kulture. Prema legendi, mornari su 22.jula 1452.godine na stijeni u sred mora našli ikonu Bogorodice sa djetetom. Od toga dana nastala je tradicija da pomorci, po povratku sa uspješne plovidbe polažu kamenje uz obalu Gospe od Škrpjela. Ostrvo je vještački izgrađeno stalnim nasipanjem kamenja i potapanjem starih brodova, oko hridi koja je tu postojala. Sredinom XV vijeka na ostrvu je podignuta mala kapela a širenjem ostrva je omogućeno da se u XVII vijeku sagradi crkva baroknog izgleda sa kupolom visokom 11m i koja je u vizantijskom stilu.
Crkvu je oslikao Tripo Kokolja, slavni peraški slikar XVII vijeka, a ikonu Gospe od Škrpjela koja se nalazi u crkvi vijekovima, je 1452.godine napravio Lovro Dobričević. Posjetioci takođe mogu vidjeti I nesvakidašnju tapiseriju u crkvi, za čiji je nastanak vezana tužna ljubavna priča. Naime, tapiseriju je 25 godina pravila Jacinta Kunić-Miljović čekajući dragog da se vrati sa mora I u nju je utkala I dijelove svoje kose, zlatne u mladosti I srebrne u starosti. Gospa od Škrpjela predstavlja jedinstven primjer, ne samo po svom nastanku i razvoju, vec i kao zanimljiv arhitektonski kompleks, koji svjedoči o svim promjenama vezanim za istoriju Perasta. Zanimljivo je to što, svake godine na 22.jul, Bokelji nastavljaju svoju tradiciju obnove temelja ostrva, i barkama dopremaju kamen i polažu ga u dubine . Ova manifestacija se zove „fašinada“ i cilj je da se učvrste temelji ostrva kako bi Gospa od Škrpjela i dalje krasila pogled sa Perasta

Galerija